Slik forhandler du lønn på en effektiv måte

Lønnsforhandlinger kan være nervepirrende, men med riktig forberedelse og gjennomføring kan du øke sjansene for å oppnå en bedre lønn. I denne artikkelen vil vi se på noen effektive måter å forhandle lønn på. Vi vil også diskutere viktige punkter du bør vurdere før, under og etter lønnsforhandlingen. Her er noen nøkkeltanker du bør huske på:

Hovedpoenger

 • Gjør grundig research om markedslønn
 • Vurder dine egne prestasjoner og bidrag
 • Sett realistiske mål
 • Start med en positiv innstilling
 • Presenter dine argumenter og prestasjoner

Forberedelse før lønnsforhandlingen

Gjør research om markedslønn

Før du går inn i lønnsforhandlingen, er det viktig å gjøre grundig research om markedslønn. Dette vil gi deg en bedre forståelse av hva som er vanlig lønnsnivå for din stilling og bransje. Her er noen tips for å gjennomføre researchen:

 • Sjekk lønnsstatistikker fra relevante bransjeorganisasjoner eller fagforeninger.
 • Snakk med kolleger eller nettverket ditt for å få innsikt i hva andre i lignende stillinger tjener.
 • Utforsk stillingsannonser for lignende roller og se hvilke lønnsnivåer som blir tilbudt.

Det er viktig å merke seg at lønn kan variere avhengig av faktorer som erfaring, utdanning og geografisk beliggenhet. Ved å gjøre grundig research, vil du være bedre rustet til å argumentere for en rettferdig lønn under forhandlingen.

Vurder dine egne prestasjoner og bidrag

Det er viktig å nøye vurdere dine egne prestasjoner og bidrag før lønnsforhandlingen. Dette vil hjelpe deg med å argumentere for en rettferdig lønnsøkning. Her er noen punkter du bør vurdere:

 • Kvantitative resultater: Samle inn data som viser dine konkrete prestasjoner, for eksempel økning i salg eller kostnadsbesparelser.
 • Kvalitative bidrag: Tenk på hvordan du har bidratt til teamet eller organisasjonen, for eksempel gjennom innovasjon, problemløsning eller lederskap.
 • Utdanning og sertifiseringer: Vurder om du har oppnådd ny kompetanse eller relevant utdanning som kan styrke din verdi.

Å ha en klar forståelse av dine egne prestasjoner og bidrag vil gi deg selvtillit under lønnsforhandlingen og gjøre det lettere å overbevise arbeidsgiveren om at du fortjener en lønnsøkning.

Sett realistiske mål

Det er viktig å sette realistiske mål før du går inn i en lønnsforhandling. Her er noen tips for å hjelpe deg med å sette mål som er både ambisiøse og oppnåelige:

 • Vurder din nåværende kompetanse og erfaring, og identifiser områder der du kan utvikle deg videre.
 • Forskning på gjennomsnittlig lønn for lignende stillinger i bransjen din kan gi deg en referanse for hva som er realistisk.
 • Tenk på dine tidligere prestasjoner og bidrag til selskapet, og bruk dette som grunnlag for å sette mål for lønnsøkning.

Husk at det er viktig å være realistisk når du setter mål. Å sette urealistiske mål kan føre til skuffelse og kan påvirke forhandlingsprosessen negativt.

Når du har satt realistiske mål, er du bedre rustet til å argumentere for en lønnsøkning som er rettferdig og i tråd med dine bidrag til selskapet.

Gjennomføring av lønnsforhandlingen

Start med en positiv innstilling

Når du går inn i lønnsforhandlingen, er det viktig å ha en positiv innstilling. Dette vil bidra til å skape en god atmosfære og åpne for konstruktiv dialog. Vis entusiasme og engasjement for å vise at du er motivert og verdsatt i organisasjonen.

 • Vær bevisst på kroppsspråket ditt og sørg for å ha en åpen og avslappet holdning.
 • Bruk positive og selvsikre ord og uttrykk for å formidle dine argumenter og prestasjoner.
 • Lytt nøye til arbeidsgivers synspunkter og vis respekt for deres perspektiv.
 • Husk at en positiv innstilling kan bidra til å bygge tillit og åpne for bedre forhandlingsresultater.

Tips: Vær bevisst på din tone og vær respektfull gjennom hele lønnsforhandlingen. Et positivt samarbeidsklima kan bidra til å oppnå en vellykket lønnsforhandling.

Presenter dine argumenter og prestasjoner

Når du presenterer dine argumenter og prestasjoner under lønnsforhandlingen, er det viktig å være tydelig og overbevisende. Her er noen tips for å styrke din presentasjon:

 • Vær konkret: Bruk konkrete eksempler og tall for å underbygge dine påstander om prestasjoner og bidrag.
 • Fokuser på verdi: Vis hvordan dine prestasjoner har skapt verdi for selskapet, enten det er gjennom kostnadsbesparelser, økt effektivitet eller økt omsetning.
 • Bruk positivt språk: Formuler argumentene dine på en positiv måte og fokuser på dine styrker og suksesser.
 • Vær forberedt på motargumenter: Tenk gjennom mulige motargumenter og ha klare svar og bevis for å imøtegå dem.

Husk at det er viktig å være selvsikker og tro på dine egne argumenter og prestasjoner. Vær klar og tydelig i din presentasjon, og vis arbeidsgiver hvorfor du fortjener en høyere lønn.

Lytt til arbeidsgivers synspunkter

Det er viktig å være åpen og lytte til arbeidsgivers synspunkter under lønnsforhandlingen. Her er noen tips for å effektivt lytte og respondere:

 • Vis interesse og respekt for arbeidsgivers perspektiv.
 • Still spørsmål for å få bedre forståelse av deres bekymringer og prioriteringer.
 • Gjenta og oppsummer det arbeidsgiver sier for å vise at du har forstått.
 • Unngå å avbryte eller bli defensiv.

Husk at lønnsforhandlingen er en dialog der begge parter har mulighet til å uttrykke sine synspunkter og komme frem til en felles løsning.

Ved å lytte nøye til arbeidsgivers synspunkter, kan du bedre tilpasse dine argumenter og forslag for å oppnå en vellykket lønnsforhandling.

Forhandlingsstrategier

Når det kommer til forhandlingsstrategier, er det viktig å være godt forberedt og ha en klar plan. Her er noen tips som kan hjelpe deg under lønnsforhandlingen:

 • Vær tydelig på dine ønsker og behov, men vær også åpen for kompromisser.
 • Bruk fakta og konkrete eksempler for å underbygge dine argumenter.
 • Lytt nøye til arbeidsgivers synspunkter og vis interesse for deres perspektiv.
 • Vær tålmodig og ikke la deg presse til å ta en avgjørelse på stedet.

Husk at det er viktig å opprettholde et godt forhold til arbeidsgiveren, selv om man er i en forhandlingssituasjon. Et godt samarbeid kan bidra til bedre resultater og fremtidige muligheter.

Ved å følge disse strategiene kan du øke sjansene for å oppnå en lønnsøkning som reflekterer din verdi og prestasjoner.

Etter lønnsforhandlingen

Evaluer resultatet

Etter at lønnsforhandlingen er gjennomført, er det viktig å evaluere resultatet for å sikre at du har oppnådd dine mål og fått en rettferdig lønn. Her er noen tips for å evaluere resultatet:

 • Gjør en sammenligning av den nye lønnen din med markedslønnen for tilsvarende stillinger. Dette vil gi deg en indikasjon på om du har fått en konkurransedyktig lønn.
 • Vurder også om den nye lønnen reflekterer dine egne prestasjoner og bidrag til organisasjonen. Hvis du føler at du ikke har fått den anerkjennelsen du fortjener, kan det være lurt å ta opp dette med arbeidsgiveren din.
 • Husk at lønnsforhandlinger ikke bare handler om penger. Vurder også andre goder og fordeler du har fått som en del av avtalen, for eksempel fleksibel arbeidstid eller muligheten til å jobbe hjemmefra.

Det er viktig å være fornøyd med resultatet av lønnsforhandlingen, men husk også at det er en kontinuerlig prosess. Fortsett å jobbe hardt og vise din verdi for å sikre at du får den lønnen du fortjener i fremtiden.

Takke arbeidsgiver for muligheten

Etter lønnsforhandlingen er det viktig å takke arbeidsgiver for muligheten til å diskutere lønn. Dette viser profesjonalitet og takknemlighet for arbeidsgiverens tid og innsats. En takk kan sendes som en e-post eller et personlig brev. Her er noen tips for å skrive en takk etter lønnsforhandlingen:

 • Vær konkret og spesifikk i takken din. Gi uttrykk for hva du setter pris på og hva du har lært i løpet av forhandlingen.
 • Uttrykk takknemlighet for arbeidsgiverens åpenhet og vilje til å diskutere lønn.
 • Vis engasjement og motivasjon for å fortsette å jobbe hardt og vise din verdi for selskapet.

Husk at en takk etter lønnsforhandlingen kan bidra til å opprettholde et positivt forhold til arbeidsgiveren og styrke din profesjonelle reputasjon.

Fortsett å jobbe hardt og vise verdi

Etter lønnsforhandlingen er det viktig å opprettholde innsatsen og fortsette å vise din verdi for arbeidsgiveren. Her er noen tips for å fortsette å jobbe hardt og oppnå suksess:

 • Sett deg nye mål og utfordre deg selv til å nå dem.
 • Fortsett å utvikle dine ferdigheter og kunnskaper gjennom kurs og opplæring.
 • Ta initiativ til å påta deg nye ansvarsområder og prosjekter.
 • Vær proaktiv og kom med forslag til forbedringer og effektivisering av arbeidsprosesser.

Etter lønnsforhandlingen kan det være lurt å evaluere resultatet og se om det er behov for ytterligere tiltak. Dersom du er fornøyd med resultatet, bør du takke arbeidsgiveren for muligheten til å forhandle og for den nye lønnen. Husk at det er viktig å opprettholde et godt forhold til arbeidsgiveren og fortsette å levere gode resultater.

Conclusion

Å forhandle lønn på en effektiv måte krever grundig forberedelse, god gjennomføring og riktig oppfølging. Ved å gjøre research om markedslønn, vurdere egne prestasjoner og sette realistiske mål, legger du grunnlaget for en vellykket lønnsforhandling. Under selve forhandlingen er det viktig å ha en positiv innstilling, presentere dine argumenter og prestasjoner på en tydelig måte, og lytte til arbeidsgivers synspunkter. Bruk også ulike forhandlingsstrategier for å oppnå best mulig resultat. Etter lønnsforhandlingen bør du evaluere resultatet, takke arbeidsgiver for muligheten og fortsette å jobbe hardt og vise din verdi. Ved å følge disse stegene kan du øke sjansene for å oppnå en rettferdig og tilfredsstillende lønn.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan kan jeg forberede meg før lønnsforhandlingen?

Du kan forberede deg til lønnsforhandlingen ved å gjøre research om markedslønn, vurdere dine egne prestasjoner og bidrag, og sette realistiske mål.

Hvordan bør jeg starte lønnsforhandlingen?

Det er viktig å starte lønnsforhandlingen med en positiv innstilling og et godt forhold til arbeidsgiveren.

Hva bør jeg presentere under lønnsforhandlingen?

Under lønnsforhandlingen bør du presentere dine argumenter, prestasjoner og bidrag til selskapet.

Hvordan bør jeg håndtere arbeidsgivers synspunkter?

Det er viktig å lytte til arbeidsgivers synspunkter og vise forståelse, samtidig som du argumenterer for dine egne interesser.

Hvilke forhandlingsstrategier kan jeg bruke?

Du kan bruke ulike forhandlingsstrategier, for eksempel å presentere alternative løsninger eller å forhandle basert på markedsverdi og kompetanse.

Hva bør jeg gjøre etter lønnsforhandlingen?

Etter lønnsforhandlingen bør du evaluere resultatet, takke arbeidsgiveren for muligheten og fortsette å jobbe hardt for å vise din verdi.