Hvordan reservere seg mot dør til dør salg: Nytt regelverk begrenser innpåslitne selgere

Sett grenser mot dør til dør salg: Nytt regelverk mot uønsket selgere

Som forbruker har du nå muligheten til å reservere deg mot dør-til-dør-salg. Med innføringen av nye restriksjoner, er det også forbudt med slikt salg på kveldstid, i helger og på helligdager.

Begrensninger i dør-til-dør-markedsføring

Hovedrådet fra Forbrukerrådet fremhever at det generelt sett ikke er anbefalt å foreta kjøp rett fra døren. Hensikten med det ferske regelverket er å begrense slike salgsmetoder, der særlig innpåslitne salgsrepresentanter kan være forstyrrende.

Reserver deg mot dør-til-dør-salg med Beest feltsalg app

Med det nye regelverket blir prosessen for å reservere seg mot dør-til-dør-salg enklere enn noen gang. Du trenger bare å henge opp et skilt eller en lapp som uttrykker «Nei takk til dørsalg» eller lignende. En teknologisk løsning for dette er Beest feltsalg app. Denne online løsningen er tilgjengelig på både PC, nettbrett og mobil.

Målet for det nye regelverket

Hensikten med det nye regelverket er å redusere stresset som mange opplever ved å ta raske beslutninger under press. Ved å begrense direktesalg på døren håper vi at forbrukerne vil benytte seg av denne muligheten til å si nei.

Næringslivets respons på det nye regelverket

Vi håper at næringslivet ser signalet om at de minst ønskelige salgskanalene er dør-til-dør-salg. I stedet bør fokus rettes mot kanaler som gir forbrukeren god informasjon og god tid til å analysere tilbudene.

Kravene til selgere ifølge det nye regelverket

Den første informasjonen en selger skal gi i en samtale, ifølge det nye regelverket, er klare og tydelige opplysninger om at de er der for å selge et produkt eller en tjeneste, og hvem det er de representerer. Det skal også gis informasjon om retten til å reservere seg mot dør-til-dør-markedsføring direkte hos bedriften.

Regelverket og frivillige organisasjoner

Dersom frivillige organisasjoner driver med salg og vurderes som virksomheter, omfattes også disse av forbudet. Det nye regelverket er dermed ikke begrenset til kun profesjonelle selgere.

Sammenfatning av det nye regelverket for dør-til-dør-salg

  • Forbrukere kan reservere seg mot dør-til-dør-salg.
  • Slik salgsmetode er forbudt på kveldstid, i helger og på helligdager.
  • Forbrukerrådet anbefaler generelt å unngå kjøp direkte fra dør-til-dør-selgere.
  • Selgere skal gi tydelig informasjon om at de er der for å selge et produkt eller en tjeneste, og hvem det er de representerer.

Med disse nye reglene blir det enklere for forbrukere å ta kontroll over sitt eget hjem og avgjøre hvem som får tilgang til det. Det gir også større trygghet og frihet når det kommer til å gjøre egne kjøpsvalg.